Tvätta tak & fasad


Alger, mossa och lav blir allt vanligare på våra tak och fasader. Men det finns en lösning! BEVARA är ett effektivt bekämpningsmedel som enkelt tar bort angrepp på trä, puts, sten, tegel och betongpannor.

BEVARA ger rena tak och fina fasader!

På senare år har problemen med påväxt på våra hus blivit allt större. Orsaken är en kombination av bland annat förändringar i luftfuktighet, temperatur och nedebördens pH-värde, dvs klimatet. Små faktorer som tillsammans bidrar till en ökad påväxt. Utomhus där det är näst intill omöjligt att påverka rådande klimat krävs det att någon av de andra livsbetingelserna för påväxten tas bort. Bevara dödar befintlig påväxt samtidigt som näringsämnen på ytan neutraliseras. Ytan nollställs och ingen ny påväxt kan etableras förrän det hamnar nya näringsämnen på ytan.