Produkten jobbar


Vårt arbete är klart och nu fortsätter produkten att arbeta med hjälp av väder och vind tills ytan är helt avdödad.

De olika typerna av påväxt försvinner olika fort men inom ett år är ytan i stort sett helt ren.

Se skillnaderna efter taktvätt med de produkter vi använder