FAQ


Miljöpåverkan

Är Bevaraprodukterna farliga för min katt eller hund, t.ex. om den går på nybehandlad stenläggning?
Nej, men fördel om man låter produkten torka in några minuter om man vill känna sig helt säker på djurets bästa.

Om jag har en brunn på tomten kan produk­ ten skada vattnet i den?
Nej, inte i så små doser som används för detta ändamål. Produkterna är snabbt ned­ brytbara och skonsamma mot miljön. Tillverk­ade enligt ISO 14001.

Hur påverkas gräs, prydnadsväxter, dör växterna, hur skyddar jag växter vid behandling?
Nej, växterna dör inte men kan bli miss­ färgade. Täck över känsliga växter före behandling, som alternativ kan man förvattna och skölja växterna efter behandling.

Om det regnar lite, några timmar efter behandling. Måste arbetet göras om då?
Stilla regn påverkar inte nämnvärt, dock om det kommer kraftiga skurar närmsta dygnet så försämras effekten då behandlingen späds ut av regnet.

Olika tillämpningar

Är det en bra ide att behandla i förebygg­ ande syfte, låt säga på en ganska nymålad fasad eller nylagt tak/stenläggning?
Ja, en bra idé om man vill behålla sin fasad/ tak eller stenläggning i nyskick. Lämpligtvis utförs behandling 1­-2 år efter man åtgärdat något av ovanstående områden.

Har problem med påväxt norrsida på bl.a. vindskivor. Hur gör jag enklast?
Inga problem, späd Fasadvård enligt bruks­ anvisning. Fyll Bevarasprutan, spraya på ödigt på din vindskiva. Sen kan du lugnt låta väder och vind göra resten. Efter 3­-6 måna­der har du åter en ren yta.

Jag har fått ”grön” påväxt på mitt bal­ kongräcke och har tidigare tvättat med Yes och diskborste, men det ”gröna” kommer snabbt tillbaka igen. Vad gör jag?
Enkelt! Använd vår nya Bevara Direktvård, färdigspädd i kundvänlig 1­liters spray­ förpackning. Spraya ytan ödigt, låt medlet ligga kvar. Därefter får väder och vind sköta resten av jobbet. Återupprepa behandling i förebyggande syfte efter behov. 1 liter räcker till cirka 5 kvm.

Fick nytt lertegel lagt för 1 år sedan. Det är redan prickigt och börjar se “smutsigt” ut. Vad gör jag?
Ditt tak har svartmögel och grönalger. Behandla med Takvård, späd enligt bruks­ anvisning. Fyll sprutan, lägg på ödigt, färdigspädd blandning på sugande tegel, räkna med 5 kvm på varje liter. Låt väder och vind göra resten av jobbet. Behandla sedan efter cirka 4-­5 år (normalfall) i förebyggande syfte, för att hålla taket utan påväxt.

Har ett tryckimpregnerat altangolv som blivit alldeles grönt – igen! Tvättat och oljat vartannat år. Kan någon Bevaraprodukt hjälpa mig? Stoppar den ny påväxt?
Börja med att tvätta av ditt golv med Bevara Alg­ & Mögeltvätt enligt bruksanvisning på förpackningen. Använd sedan Fasadvård, späd enligt bruksanvisning. Fyll Bevara­ sprutan, lägg på ödigt. Efter 2 dagar har du en desinficerad yta där alla sporer från påväxt är avdödade. Återupprepa behandling i förebyggande syfte efter behov.

Har lagt nya betongpannor på taket i sommar, går det behandla dem så att man förhindrar framtida påväxt?
Ja, det är en bra idé om man vill behålla taket snyggt. På nylagt tak med betongpannor kan man vänta 3­-4 år innan behandling
görs i förebyggande syfte, fördelen är att det är snyggt hela tiden och dessutom spar man pengar och tid med förebyggande behandling.

Köpt nytt hus med fin trädgård och sten­lagda gångar, partier med natursten och dekorsten. Fint, men med riklig påväxt som förstör utseendet. Hur gör jag, vilken produkt använder jag?
Till samtliga dina frågeställningar skall du an­ vända Stenvård. Är det tjockt med påväxt, är det en bra ide att skrapa/borsta bort det vär­ sta, för mindre åtgång av medel samt snab­ bare resultat. Späd enligt bruksanvisning, fyll Bevarasprutan och lägg på ödigt, åtgång cirka 1 liter bruksblandning per 5 kvm. Nu får väder och vind göra resten av jobbet!

Skall rengöra en gravsten, och har tidigare använt produkter som förstört ifylld “guld­ text” Funkar någon av era produkter för detta ändamål, utan ovan nämnda bie ekt?
Ja, Stenvård är rätt produkt. Späd Stenvård enligt bruksanvisning, spraya på stenen ödigt och efter 2 dagar är påväxt avdödad och nöts sedan bort med hjälp av väder och vind. Återupprepa behandling efter behov i förebyggande syfte (i normalfall cirka 3­-5 år). Alternativt använd vår användarvänliga Direktvård.

Hur vet jag att Bevaraprodukterna har den effekt som utlovas?
Bevaraprodukterna är utförligt utvärderade av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP Borås) för såväl avdödande som i förebyg­gande syfte med toppresultat. Se resultatet och hela testet på bevara.se