ROT-avdrag


Utnyttja din rätt till minskade underhållskostnader på ditt hus med ROT-avdraget! När vi utför arbete på din privata fastighet ordnar vi med pappren till Skatteverket. På din faktura är redan 50% av arbetskostnaden avdragen.

Prisexempel:
Villa med en byggyta på 100 kvm och en ungefärlig takyta på 150 kvm.
Ordinarie pris är 5700:- inkl. moms, men när du utnyttjar ROT-avdraget betalar du endast 3200:- inkl. moms.+

Ange vid beställning om du önskar utnyttja ROT-avdraget!