Tjänster


Tvätta tak eller rengöra pannor

Mossan på taket är varken fint eller bra för materialet! Vi tar bort mossa, alger och lava på ett miljövänligt sätt utan att skräpa ner i din trädgård.

När man ska tvätta tak eller rengöra pannor  bör man undvika högtryckstvätt av flera olika skäl. Vattnet kan pressas in till andra byggnadsdelar. Sporer från påväxt frigörs och sprids till andra tak och byggnadsdelar. Asbest kan frigöras från eternitplattor och spridas i ett stort område. Ytskikt, sand mm. på betongpannor kan helt eller delvis försvinna.

Vid behandling med Grön-Fri undviker man all efterbehandling och låter naturen sköta rensningen av taket.

Fasadtvätt

Underhåll av byggnaders fasader borde vara lika självklart som att städa inomhus.

Regelbundet underhåll i form av enkel tvätt förbättrar utseende och förlänger livslängden på byggnadsmaterialet.

När väl fasaderna har angripits av alger, lava, mossa eller mögel räcker inte en tvättning. Då behandlar vi med antingen Grön-fri eller Prick-fri. Olika hus kräver olika behandling.

Altan & uteplatstvätt

Alla som har en altan vet att den blir ful och smutsig, vi gör den fin igen och du kan fortsätta att njuta av en härlig altan oavsett om den är av sten, trä eller plats.

Krypgrunder

Det krävs i de flesta fall en byggnadsteknisk åtgärd, t ex. att ventiler i grunden sätts igen och ett undertryck skapas med hjälp av frånluftsfläkt eller ett avfuktningsaggregat. Virke, betong, puts mm. i krypgrunden behandlas med Mögel-Fri för att ta bort mögel och förhindra uppkomst av mögel och röta.

Målartvätt

Förarbete för målare, att få det ordentligt rent innan man målar är viktigt för ett gott slutresultat.

Vi utför även följande tjänster

Hetvattentvätt (Plåtfasader plattsättningar stentrappor)

Våtbläster ( Staket Trappräcken Plåttak) Rekommenderas före målning

Underhållsavtal för bostadsrätter

Gravstenar kan med fördel behandlas med Grön-fri

Saneringar utomhus och i djurstallar

 

Läs mer om behandlingen ≫ Läs mer om hur produkten jobbar ≫